tirsdag 19. oktober 2010

Stemmerett for 16-åringer?

Stemmerett for 16-åringer er ett forslag som diskuteres mange steder i landet. Mange unge vil gjerne være med på å bestemme hvem som skal styre, enten i sin hjem-kommune eller i stortinget. Derfor er det mange som mener at også 16-åringer burde få stemme. Men er det riktig å la 16-åringer stemme?

Mange vil nok mene at det burde forbeholdes de ''voksne'' å stemme. En 16-åring er kanskje ikke så reflektert som en 18-åring, eller har kanskje ikke samme interessen for samfunnet vårt. Men hvor mye eldre blir man egentlig på 2 år? Ved komunevalget i 2011 skal det være et prøveprosjekt der 16-åringer får lov til å stemme, noe som vil være viktig å ta med i betraktningen. Men antaglig vil nok mange 16-åringer bruke sin stemmerett. Sånn som min oppfatning er, så har veldig mange ungdommer en politisk formening. Mange ser at de unge idag må være engasjerte, enten det gjelder klima eller veier. Nettopp dette å bry seg er noe som er bra og som må til for å klare de utfordringer vi står ovenfor. Derfor mener jeg at 16-åringer burde får være med å bestemme over sin fremtid, også ved å stemme!

1 kommentar:

 1. Jeg synes du har skrevet en veldig interessant innlegg som får fram mange gode poeng og synspunkter. Hvis vi kan ble dømt etter lovene i landet i en alder av 16 år burde vi ikke da få lov til å være med å bestemme lovene?

  Selv er jeg ikke enig i at stemmeretten burde senkes til 16 år. Jeg har tro på at man blir en mer bevisst og reflekter velger opp gjennom årene. Som du sier så er det ikke så stor forskjell på 16 og 18 år, men det viser seg at det ikke er så mange av de unge velgerne som bruker stemmeretten sin. Av ungdom mellom 18-25 år er det bare litt over 50% som benytter seg av stemmeretten. Så hvis en 25 åring ikke gidder å engasjere seg, hva får deg til å tro at en 16 åring gidder?

  En annen problemstilling er om de unge velgerne kommer til å være seriøse? Selv om det er mange unge som er politisk engasjerte som hadde tatt et reflektert og saklig valg om de hadde hatt muligheten, hadde vi også fått mange useriøse velgere. Mange hadde stemt på partier som lokker med løfter om billigere pris på alkohol, og ikke tatt i betrakting andre meninger partiet har.

  Jeg mener at de fleste 16 åringer er for unge og har for lite livserfaring til å kunne stemme. For eksempel så er spørsmålet om skatt et viktig politisk område i vårt samfunn. Skal skatten økes eller senkes? Skal vi fortsette å ha arveskatt og formueskatt? I dag er det få 16 åringer som har jobb, og av de som jobber tjener nesten ingen så mye at de pålegges skatt. Når vi ikke har noen erfaring innen et område, hvordan skal vi da klare å ta et seriøst valg innen det området?

  Selv om jeg er sikker på at du og mange andre 16 og 17 åringer ville tatt et reflektert og saklig valg om dere hadde fått stemmerett, ville det fortsatt vært et flertall av useriøse velgere. De aller fleste av oss har rett og slett ikke nok erfaring til å kunne ta slike alvorlige valg.

  SvarSlett